Grupas izstādes

“Rudens salons”, galerija “Ars Longa”, Rīga; “Glezna uz dēlēša”, “Patskarte”, galerija “Bastejs”