Grupas izstāde

“Nākamā pietura – Kurzeme” – Talsu muzeja organizētā izstāde Talsu muzejā. Gleznu izstāde Durbes pilī.

Art project “The next stopping – Kurland” – Talsu Art Museum, Latvia. The painting exhibition at Durbes castle;