Starpvalst mākslas projekts “Glezniecība” Sankt Pēterburgā