Solo exhibition “Vakardienas aizgājušie kuģi” Talsu museum 2013. 12 July – 11 August

Aktual Art exhibition from Kurland

Выставка “Лично”. Живопись и фарфор. Музей Исскуств г. Тукумс. 11.11.2011. – 30.12.2011

„Apskatot izstādē eksponētos darbus, redzams, ka Antra jau kopš daiļrades sākuma atrodas nemitīgos meklējumos. Tēmas un paņēmieni nomaina viens otru, tikai ar laika distanci ļaujot saskatīt kopsakarības. Beigās ar pārsteigumu jāsecina, ka tas, kas ieskanējies agrāk tapušos darbos, kā izmests … Continue reading

Art & science festival, Греция, Патра. 4 мэждународный симпозиум живописи, организован Зэрвас Арт.

Art & science festival, Греция, Патра. 3 мэждународный симпозиум живописи, организован Зэрвас Арт.

3. Starptautiskais mākslas un zinātnes festivāls Grieķijā, Patrā. Starptautiskais glezniecības simpozijs. Organizators Zervas mākslas galerija.